Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

โซลูชั่นรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร
การรักษาความปลอดภัยมีปัญหาใหญ่สามประการ: การคุกคามที่ซับซ้อน กฎระเบียบที่ซับซ้อน และความต้องการที่เพิ่มขึ้นเมื่อไอทีวิวัฒนาการ มั่นใจได้ถึงการป้องกันสำหรับองค์กรของคุณด้วยการรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ภัยคุกคามที่ปรับเปลี่ยนได้และการปกป้องข้อมูลจะติดตามข้อมูลของคุณทุกที่ที่ไปและจะไม่ทำให้คุณช้าลง - ป้องกันการฝ่าฝืนข้อมูลและการหยุดชะงักทางธุรกิจจากเกตเวย์ไปยังปลายทาง