Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

ระบบคลาวน์คอมพิวเตอร์
Cloud Computing มักเรียกกันง่ายๆว่า "คลาวด์" คือการส่งมอบทรัพยากรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ - ทุกอย่างตั้งแต่แอปพลิเคชันไปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ - ผ่านอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานการจ่ายตามการใช้งาน ด้วย cloud computing คุณจะสามารถ:
 
  • เพิ่มหรือลดขนาดอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการ
  • บริการแบบมิเตอร์เพื่อให้คุณจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้
  • ทรัพยากรไอทีทั้งหมดที่คุณต้องการด้วยการเข้าถึงด้วยตนเอง
 
เราสามารถช่วยคุณปรับใช้โมเดลคลาวด์ต่อไปนี้ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:
 
  • คลาวด์สาธารณะ
  • คลาวด์ส่วนตัว
  • ไฮบริดคลาวด์