Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การให้คำปรึกษาและการวางแผน

เราให้ความรู้ทางเทคนิคในการพัฒนาและบำรุงรักษาแผนที่จะลดผลกระทบของการสูญเสียข้อมูลใด ๆ ภายในฟังก์ชั่นทางธุรกิจที่สำคัญขององค์กร เราจัดทำแผนการกู้คืนข้อมูลทางธุรกิจที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยเพื่อปกป้องข้อมูลองค์กรของลูกค้า แผนของเราสามารถช่วยลูกค้าของเราในการจัดการวิกฤตของพวกเขาในลักษณะที่มีโครงสร้างตั้งแต่การเตรียมการจนถึงการตอบสนองและการกู้คืนจากความเสี่ยงที่ระบุ