Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การย้ายสินทรัพย์ด้านไอที / การย้ายศูนย์ข้อมูล, การโยกย้ายและการรวบรวม

การย้ายสินทรัพย์ด้านไอที / การย้ายศูนย์ข้อมูล, การโยกย้ายและการรวบรวม

Hitachi Sunway ให้บริการการขนย้ายอย่างมืออาชีพสำหรับเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ICT อื่น ๆ จากที่ตั้งที่มีอยู่ไปยังที่ตั้งใหม่โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายประสบผลสำเร็จ

การจัดการโครงการของเราจะออกแบบ วางแผน ดูแลและจัดการทั้งระบบโลจิสติกส์ภายในและภายนอก ผู้ขายไอทีและผู้ใช้ปลายทางโดยทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาด้วยนโยบายที่ดีและกรอบโครงการที่กำหนดไว้อย่างดีเพื่อช่วยลูกค้าในการโยกย้ายระบบไอทีที่ซับซ้อน