Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

Hitachi Sunway ให้บริการการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดการการบำรุงรักษาสำหรับอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานของไซต์ในศูนย์ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา (O&M) สำหรับศูนย์ข้อมูลและการจัดการบริการบำรุงรักษาสำหรับศูนย์ข้อมูล โปรแกรมการสนับสนุนทางเทคนิคโดยรวมจะได้รับการพัฒนาเพื่อรวมการสนับสนุนภายในและการสนับสนุนของผู้ขายเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่สำคัญ