Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การจัดการศูนย์ข้อมูล

การจัดการศูนย์ข้อมูล

Hitachi Sunway ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, อุปกรณ์เครือข่าย, การเดินสายเคเบิ้ลแบบมีโครงสร้าง , แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่องและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอที