Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

การจัดการระบบ

การจัดการระบบ

Hitachi Sunway ให้บริการการจัดการเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ. บริการของเรารวมถึงการตรวจสอบปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล, การกำหนดค่าเครือข่าย, การแก้ไขข้อบกพร่องบริการ 24 x 7 สำหรับการตรวจสอบ SNMP , ระบบปฏิบัติการและบริการติดตั้งแอปพลิเคชัน. จัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นดำเนินการตามเกณฑ์การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจากระบบการตรวจสอบของเราหรือลูกค้า, การกระทำหรือการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนตามกระบวนการ ITIL ของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

บริการเด่นอื่น ๆ ได้แก่ :

- ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังและการติดตั้ง

- การจัดการป้องกันไวรัสและมัลแวร์

- การตรวจสอบระบบ

- การจัดการความปลอดภัย

- การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

- ความสามารถของเครือข่ายและการตรวจสอบการใช้งานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง, จัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างดี