Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

ORACLE JD EDWARDS

ด้วยประสบการณ์ของ Oracle Diamond Partner เป็นเวลา 20 ปีในการบันทึกการให้คำปรึกษา ทำให้เป็นผลและส่งเสริม JD Edwards (JDE), เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราได้สร้าง JD Edwards (JDE) ที่เป็นแอพพลิเคชั่นแบบบูรณาการณ์ที่ครอบคลุมซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมที่รวมมูลค่าของบริษัท มาตรฐานเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ในระดับที่ดีที่สุดสำหรับการเคลื่อนไหว ทำงานบนระบบ iOS และอุปกรณ์แอนดรอยด์

 

 

 

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในทำ Oracle JD Edwards ให้กับบริษัทในวิศวกรรมก่อสร้าง การผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์ การทำการค้าและการการะจายและอื่นๆเป็นต้น ด้วยความรู้เฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม ทีมบริหารจัดการโครงการช่วยลูกค้าในการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดประสบการณ์ ทำให้บรรลุผล ทดสอบ ดำเนินการ ฝึกผู้ใช้งานและรับรองการทดสอบและทำให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ทีมความช่วยเหลือแก่ลูกค้าให้การช่วยเหลือสำหรับโปรแกรม Oracle JD Edwards Enterprise One and World ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้:-

การบริหารจัดการด้านการเงิน

 • คล่องตัว—ส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลายและมาตรฐานทางบัญชีโดยรักษาความซื่อสัตย์ทางด้านบัญชีสำหรับทุกบริษัท
 • เตรียมบูรณาการณ์—โปรแกรม  Oracle's JD Edwards (JDE) EnterpriseOne มีการแก้ไขแก้ไขปัญหาด้านการเงินและการบัญชีร่วมกับโปรแกรม JD Edwards (JDE) EnterpriseOne อื่น.
 • ประสิทธิภาพในการร่วมมือกันและเพิ่มการทำงานร่วมกัน – คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจมีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือข่าย
 • แสดงการจัดทำงบประมาณ, การคาดการณ์และจำนวนเงินที่แท้จริง – ในทันที – เพื่อบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้ในโครงการ โดยเจาะลงไปถึงการดำเนินการ

การบริหารจัดการโครงการ

 • กระบวนการอนุมัติการเปลี่ยนคำสั่งซื้ออัตโนมัติเพื่อยอดรวมของราคาสินค้าและการเปลี่ยนแปลงเอกสารจากแผนโครงการได้เร็วขึ้น
 • ความถูกต้องของใบแจ้งราคาสินค้าในข้อสัญญาและสัญญาการบริการเพื่อให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด
 • ปรับกระบวนการเตรียมยอดรวมสินค้าเพื่อการขาย ซื้อและผลิตให้ดีขึ้น

กระบวนการจัดเตรียม

 • การตอบสนองต่อความต้องการขงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการกับการขัดขวางโซ่อุปทานอย่างรวดเร็วด้วยการเตือนการจัดการ
 • ลดราคาวัสดุโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่ผู้จำหน่าย
 • ปรับปรุงสินค้าคงเหลือด้วยการบำรุงรักษาหรือเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • ลดการทำสัญญาการซื้อ

 

One View Reporting

 • ให้อำนาจผู้ใช้งานในการออกแบบ สร้าง ใช้งานและเผยแพร่รายงาน
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านการรายงานในองค์กรReduces reporting costs across your organization.
 • ทำให้การพิจารณา ณ เวลานั้นดีขึ้นจากการใช้รายงานที่มีรายการ   แผนที่, กราฟและตาราง
 • ความคิดริเริ่ม การรายงานที่เข้าใจงานออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
 • การแข้ไขปัญหารายงานแบบเดี่ยวสำหรับโปรแกรม  JD Edwards (JDE) รวมถึงแอพพลิเคชั่น JD Edwards (JDE) สำหรับลูกค้า
 • สิ่งพิมพ์ที่ครอบคลุมรายงานแจ้งผลการลงทุน
 • การบริหารฝังตัวและการจัดการรายงาน

การจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์

 • ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถประกาศสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและทำการตัดสินใจในทุกขั้นขั้นของวงจรชีวิตของสินทรัพย์
 • รักษาให้สินทรัพย์สามารถดำเนินงานได้ยาวนานที่สุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
 • เพื่อมศักยภาพแรงงานโดยจัดตารางการซ่อมบำรุงและจัดสรรบุคคลากรที่มีทักษะในการซ่อมบำรุงเฉพาะทาง
 • บำรุงรักษา ซ่อมแซมและดำเนินการกับสินค้าคงเหลือและให้เหมาสมที่สุดและมีการจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุต่างๆ
 • บันทึกด้านการเงินในส่วนของสินทรัพย์ ราคา รายได้มีการจัดทำขึ้นในสินทรัพย์แต่ชิ้น เช่น อาคาร สายส่ง สายผลิตภัณฑ์

การจัดการผลิต

 • การผลิตแบบบูรณาการณ์เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
 • จัดการระบบการผลิตกับระบบขององค์กรที่เป็นระบบแบบเดี่ยวซึ่งการผลิตมาการใช้สินค้าคงเหลือ วัสดุ แผน การซื้อและฐานข้อมูลด้านการเงินร่วมกัน
 • การเปลี่ยนแปลงไปยังระบบที่แต่งต่างได้อย่างรวดเร็วเช่นการที่คุณเพิ่มหรือเปลี่ยนสายผลิตภัณฑ์หรือกลวิธีฃ
 •  บูรณาการความสามารถในระบบหรือในหลายระบบที่ใช้งาน

 

ติดต่อกับเราวันนี้เพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการดำเนินการ JD Edwards (JDE) ของเรา!