Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

ORACLE CUSTOMER EXPERIENCE AND RELATIONSHIP MANAGEMENT (CX CLOUD)

ในปัจจุบันนี้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างแพร่หลาย สามารถทำการค้าในหลายช่องทาง มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้อำนาจของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับความมั่นคงและการเจริญเติบโตของบริษัท

ประสบการณ์ของลูกค้าจึงมีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด เพื่อช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตในสภาวะปัจจุบัน ออราเคิลมีแอพพลิเคชั่นประสบการณ์ที่ลุกค้าได้รับที่เหมาะสมและเข้าถึงความคิดการเป็นผู้นำทางการขายโดยการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขาย

 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยออราเคิล (CX Cloud) ครอบคลุมวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผสมผสานและยาก โดยเตรียมวิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรมและเตรียมรับมือกับปัญหา คุณสามารถได้รับสิ่งที่ต้องการได้ทุกเมื่อ โดยใช้ความพยายามเพียงน้อยนิด

 

 

หนึ่งในพอร์ตการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยออราเคิล (CX Cloud) – คลาวด์สำหรับการขายช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมการผลิตอย่างเต็มที่และมีคุณภาพสูงนำไปสู่การดำเนินการ ใช้ความฉลาดทางด้านการขายเพื่อเป็นไหวพริบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

สามารถในการบริหารงานขาย

แนะนำโครงสร้างกระบวนการขาย ผสมผสานจุดสัมผัสบริการของลูกค้า ช่วยให้เริ่มการผลิตได้เร็วขึ้นและตรงตาม ราคาตลาด

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผ่านการอบรมด้านการขายขั้นสูงตามที่ต้องการ ให้การขายเป็นสิ่งที่ให้โอกาสแก่ตนเองและถือเป็นการซื้อการเดินทาง
  • ความฉลาดทางการขาย : เข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริงแลพิจารณาด้วยความชาญฉลาดพร้อมทั้งไหวพริบ

 *กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญสำหรับการใช้งานเฉพาะ