Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

3M

โซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เชื่อถือได้จาก 3M สามารถช่วยคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายทองแดงหรือไฟเบอร์ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษาจนถึงการซ่อมแซม ผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วของ 3M รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่สายเคเบิลและสายแพทช์ไปจนถึงสายเคเบิลหุ้มจนถึงปลอกซ่อมแซมจนถึงชุดบายพาสแรงดันจนถึงสารหล่อลื่นสายเคเบิล