Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

Business Solutions
โซลูชั่นที่ช่วยให้มองเห็นข้อตกลงได้อย่างสมบูรณ์ลดรอบเวลาและจัดการความสอดคล้อง การเป็นส่วนสำคัญของโซลูชั่น การจัดการสัญญา จัดซื้อจัดจ้างและองค์กรการแก้ปัญหามีโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยสำหรับการจัดการวงจรสัญญาที่เหนือกว่า
 

Mobile Supply Chain คือการกำกับดูแลของวัสดุข้อมูลและการเงินในขณะที่พวกเขาย้ายในกระบวนการจากซัพพลายเออร์ผู้ผลิตผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกเพื่อผู้บริโภค ซัพพลายเชนมือถือเกี่ยวข้องกับการประสานงานและบูรณาการการไหลเหล่านี้ทั้งภายในและระหว่าง บริษัท ได้มีการกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบการจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพคือการลดสินค้าคงคลัง (โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามีผลิตภัณฑ์เมื่อจำเป็น) เป็นโซลูชันสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ประสบความสำเร็จ syestems ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนพร้อมเว็บอินเตอร์เฟสกำลังแข่งขันกับ Web-Based Application Service Providers (ASP) ที่สัญญาว่าจะให้บริการ Mobile Supply Chain ทั้งห

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม(อีอาร์พี)เป็นซอฟแวร์บริหารจัดการธุรกิจ – เพมาะกับแอพพลิเคชั่นที่มีการผสมผสาน ที่บริษัทสามารถสะสม เก็บ จัดการและแสดงข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจ.

โลกในปัจจุบันนี้ มีการติดต่อสื่อสารกันด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน การทำงานร่วมกันผ่านระบบสังคมออนไลน์กำลังมีบทบาทสำคัญในสังคมและแพลตฟอร์มนั้นยังช่วยในการแบ่งปันความรู้ การพิจารณาและนวัตกรรม,

เป็นการเข้าถึงการติดต่อสารกันระหว่างลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตของบริษัท ในทุกแง่มุม – ทั้งด้านการขายและการบริการ ซีอาร์เอ็มยังช่วยวิเคราะห์จัดกลุ่มลูกค้าผ่านแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเสนอให้แก่ผู้จัดการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา.