Home

Select Country/RegionMalaysia

Hitachi Group Global Network

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa

Oceania

Close

You are here

IT Outsourcing & Managed Services

การจัดการระบบ

Hitachi Sunway ให้บริการการจัดการเครือข่าย ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ. บริการของเรารวมถึงการตรวจสอบปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล, การกำหนดค่าเครือข่าย, การแก้ไขข้อบกพร่องบริการ 24 x 7 สำหรับการตรวจสอบ SNMP , ระบบปฏิบัติการและบริการติดตั้งแอปพลิเคชัน. จัดการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นดำเนินการตามเกณฑ์การแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจากระบบการตรวจสอบของเราหรือลูกค้า, การกระทำหรือการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนตามกระบวนการ ITIL ของเราเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 

การสนับสนุนระยะไกล / นอกสถานที่

Hitachi Sunway ให้การสนับสนุนในสถานที่ซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของลูกค้า ลดทรัพยากรภายใน ลดการสรรหาและฝึกอบรมเพื่อประหยัดเวลาและเงิน

นอกจากนี้เรายังให้บริการแก้ไขปัญหาจากระยะไกลและที่ปรึกษาของเราจะจัดการแอปพลิเคชันของลูกค้าผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การปรับประสิทธิภาพ การแก้ปัญหา การบำรุงรักษาและการอัพเกรดที่จำเป็น

 

การตรวจสอบ

Hitachi Sunway ให้บริการตรวจสอบสถานะซึ่งเป็นบริการ 24x7x365 โดย NOC ของเราจะตรวจสอบอุปกรณ์ของลูกค้าซึ่งรวมถึงเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลและการตรวจสอบแอปพลิเคชัน ลดเวลาแก้ไขปัญหาโดยเรียกใช้งานวิศวกรของคุณอัตโนมัติเมื่อตรวจพบเกณฑ์และปรับปรุงการป้องกันเชิงรุกสำหรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจริง

 

การย้ายสินทรัพย์ด้านไอที / การย้ายศูนย์ข้อมูล, การโยกย้ายและการรวบรวม

Hitachi Sunway ให้บริการการขนย้ายอย่างมืออาชีพสำหรับเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ICT อื่น ๆ จากที่ตั้งที่มีอยู่ไปยังที่ตั้งใหม่โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าการย้ายประสบผลสำเร็จ

การจัดการการสำรองข้อมูล

Hitachi Sunway ให้บริการการบริหารการสำรองข้อมูล, บริการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ด้วยการรวบรวมและจัดส่งเทป, บริการจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายออนไลน์ (NAS) และบริการให้คำปรึกษา

 

การรวมเอาท์ซอร์สไอที

Hitachi Sunway เข้าใจถึงความต้องการที่จะช่วยลูกค้าของเราจัดการสภาพแวดล้อม ICT ของพวกเขาในขณะที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชั่นหลักของพวกเขาด้วยบริการเอาท์ซอร์สของเรา บริการนี้คุ้มค่าและลูกค้าของเรารับประกันว่าจะได้รับการสนับสนุนและบริการที่เหนือกว่าด้วย Service Level Agreement (SLA) ของเราเพื่อส่งมอบงานด้านไอทีที่ราบรื่น

 

การตรวจสอบระยะไกล

Hitachi Sunway ให้การตรวจสอบแอพพลิเคชั่น, เซิร์ฟเวอร์, ที่เก็บข้อมูล, อุปกรณ์เครือข่าย, แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่อง และอุปกรณ์ควบคุมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (PDU) จากระยะไกล

 

การจัดการศูนย์ข้อมูล

Hitachi Sunway ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แบบครบวงจรด้วยการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล, อุปกรณ์เครือข่าย, การเดินสายเคเบิ้ลแบบมีโครงสร้าง , แหล่งจ่ายพลังงานต่อเนื่องและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไอที

 

การจัดการฐานข้อมูล

Hitachi Sunway ให้บริการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์, การจัดการฐานข้อมูล, การสำรองและกู้คืน, การกู้คืนการจัดกลุ่มฐานข้อมูล, การจำลองฐานข้อมูลและการปรับฐานข้อมูล

 

Pages